Ruiny średniowiecznego zamku Gryf.

Niedzielne przedpołudnie zaowocowało odwiedzinami na zamku Gryf we wsi Proszówka. Odwiedziny były połączone z dniami otwartymi czyli przez cztery dni można było zwiedzać zamek za darmo lub za symboliczną opłatą „co łaska” ;).

Ogromne podziękowania dla ZAMEK GRYF, który umożliwił zwiedzanie. Mamy nadzieję, że następne dni otwarte odbędą się szybko i towarzyszyć nam będzie dobra pogoda i kto wie może średniowieczni rycerze :-D.

Zobaczmy co nam tutaj aparat zachował. Po 45 minutach spaceru z Gryfowa Śląskiego do Proszówki ukazała się nam ścieżka prowadząca do ruin zamku.

Wejście do zamku Gryf

Nieco historii należy tutaj przytoczyć. Zamek w XIII w. Wybudował książę głogowski Konrad na miejscu dawnego grodu Bobrzan i wzgórzu 447m n.p.m.

Do końca XIV wieku znajdował się w rękach książąt świdnickich, później króla czeskiego Wacława IV. W 1419 roku stał się własnością rodu Schaffgotschów i pozostał w ich rękach do 1798 roku. W XVI i XVII wieku był powiększany i umacniany, między innymi poprzez dodawanie attyk do zamku górnego oraz rozbudowę zamku dolnego i bramy wjazdowej. Dwukrotnie był oblegany przez Szwedów, w 1639 roku zamek obronił się, lecz zdobyto go 1645 roku. Sto lat później w 1745 roku zajęły go wojska pruskie, a w roku 1778 był już silną twierdzą. W 1799 roku został częściowo rozebrany na materiał do budowy folwarku usytuowanego poniżej zamku. Od tego czasu pozostaje w ruinie.

Zamek składał się z trzech elementów: zamku górnego, zamku średniego i najmłodszego, a zarazem najsłabiej zachowanego zamku dolnego. Najwyższą część zamku wzniesiono na planie nieregularnego pięcioboku, na północ ulokowano zamek średni, natomiast zamek dolny zajmował największą, wschodnia część. W kaplicy na jednej ze ścian namalowany był swego czasu wizerunek dużego gryfa, od którego pochodzi nazwa zamku.

Nie jestem znawcą historii i musiałem skorzystać z wikipedii, ale zdjęcia sam robiłem dla halogryfów.pl 🙂

Możesz również polubić…