Halo Gryfów

Dla mieszkańców Gryfowa Śląskiego

Historia

Park Miejski im. Adama Mickiewicza

Park miejski powstał w 1912r. Z okazji 100-lecia jego utworzenia w 2012 r. postawiono tu pamiątkowy obelisk z piaskowca. Nie była to jednak jedyna okazja, bowiem jak informuje umieszczona na cokole inskrypcja postument ma również upamiętniać nadanie Gryfowowi Śląskiemu praw…

Opublikowane w admin

Mury obronne Gryfowa Śląskiego.

Mury obronne – Niestety, nie zachował się dokładny plan pierwotnego układu murów obronnych Gryfowa. Z posiadanych planów i widoków z XVIII i XIX w., można jedynie pośrednio odtworzyć schemat umocnień. Kształt murów jest uwarunkowany położeniem miasta, które założono na wciętym,…

Opublikowane w admin

Gryfów Śląski – Historia

Historia Gryfowa jest długa jak dzieje wielu innych miast śląskich – często dramatyczna. Według kronikarzy zaczyna się w wieku X. Tradycja łączy jej początki z osobą Bolesława Wysokiego (1163-1201), a więc dopiero w wieku XII. Faktem jest, że Gryfów, już…

Opublikowane w admin

Ruiny średniowiecznego zamku Gryf.

Niedzielne przedpołudnie zaowocowało odwiedzinami na zamku Gryf we wsi Proszówka. Odwiedziny były połączone z dniami otwartymi czyli przez cztery dni można było zwiedzać zamek za darmo lub za symboliczną opłatą „co łaska” ;). Ogromne podziękowania dla ZAMEK GRYF, który umożliwił…

Opublikowane w admin