Trzeci zapis streamu

W trzecim zapisie streamu dowiemy się na temat zestawów Lifewave.

Zestawy to: Corsentials, Alavida, Win Fit, Nirvana.