Selektywna zbiórka odpadów – co do jakiego kosza wyrzucić?

W 2020 roku dużo problemów wywołuje ustawa o selektywnej zbiórce odpadów, ponieważ mamy je dzielić aż na 5 frakcji, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane oraz bioodpady. Postaram się Państwa nakierować co wyrzucamy do jakiego kontenera.

Na początek trochę wymądrzania się 😉 czyli o czym powinniśmy pamiętać przed wrzuceniem odpadów do pojemników.

 • opróżnij opakowanie z resztek żywności,
 • odpady bio i szkło wyrzucaj bez worków
 • odkręć metalowe i plastikowe nakrętki (nie musisz zdzierać etykiet)
 • zgnieć plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca).

Papier

papier
foto MPGK Katowice
 • opakowania z papieru i tekstury
 • makulaturę, ulotki
 • kartony
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • gazety
 • książki
 • papier opakowaniowy

nie wrzucamy:

 • pieluch
 • papier z folią, koperty bąbelkowe
 • papierki po cukierkach
 • chusteczek i ręczników jednorazowych
 • kartonów po mleku i napojach
 • tłustych opakowań po pizzy
 • brudnego, mokrego lub tłustego papieru, makulatury
 • opakowania po gipsie, cemencie, zaprawach budowlanych i murarskich
 • kobiałki po jajkach

Metale i tworzywa sztuczne

metale i tworzywa sztuczne
foto MPGK Katowice
 • foliowe torebki
 • kartoniki po mleku i napojach
 • plastikowe nakrętki
 • opakowania po jogurtach
 • plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, kosmetykach, opakowania metalowe
 • puszki po napojach

nie wrzucamy tu:

 • opakowań po aerozolach
 • opakowań zabrudzonych tłuszczem
 • pieluch, chusteczek, ręczników jednorazowych
 • ubrań i opakowań z tekstyliów

Szkło

odpady szklane
MPGK Katowice
 • puste szklane butelki po napojach i żywności, bez nakrętek i reklamówek
 • puste szklane słoiki
 • puste szklane butelki po kosmetykach

nie wrzucamy:

 • reklamówek, w których były gromadzone odpady szklane
 • szkła okiennego
 • porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli
 • żarówek lamp, reflektorów, izolatorów
 • zastawy stołowej
 • luster, szyb samochodowych

Bioodpady

odpady bio
foto MPGK Katowice
 • kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw i owoców
 • resztki pochodzenia roślinnego (np. fusy po kawie i herbacie)
 • trawę, liście, drobne gałęzie

nie wrzucamy:

 • zwierzęcych resztek kuchennych
 • skorupek od jajek
 • odpadów zmieszanych
 • kości i odchodów zwierzęcych
 • drewna, popiołu, żwiru, kamieni

Jeśli mamy kompostownik skorupki jajek są pożądane przy uprawie roślin i warzyw, powinniśmy je tam wrzucać, a do śmietnika na bioodpady nie możemy, no chyba, że miasto wyda stosowną informację, że posiada instalację do przeróbki tego typu odpadów, a nie każde miasto posiada taką instalację. Tak prawdę mówiąc, jeśli posiadamy miejsce gdzie możemy kompostować takie odpady i uprawiamy np. ogródek działkowy to nam taki śmietnik nie potrzebny lecz trzeba to zadeklarować ( mogą się zdarzyć kontrole z urzędu czy taki kompostownik posiadamy).

Odpady Zmieszane

odpady
 • zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry
 • skorupki od jajek
 • pieluszki jednorazowe
 • zanieczyszczony papier
 • ceramikę i tekstylia
 • odchody zwierzęce
 • popiół (zimny)
 • zwykłe żarówki żarnikowe

nie wyrzucamy:

 • baterii
 • pozostałych żarówek i świetlówek
 • lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych
 • farb i resztek lakierów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

„Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD oddawaj do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki lub sklepu ze sprzętem elektronicznym. Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy żrące i korozyjne, a także substancje rakotwórcze i rtęć muszą zostać zneutralizowane. W przeciwnym razie zatrują wodę i glebę”, wyjaśnia Ministerstwo Klimatu.

Wskazówki przygotował również bydgoski wydział:
– Przeterminowane i niewykorzystane leki – pojemniki w aptekach
– Zużyte baterie – szkoły i przedszkola, dyskonty spożywcze, sklepy RTV i AGD, markety budowlane, PSZOK
– Odpady wielkogabarytowe – odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem
– Odpady budowlane i rozbiórkowe – w workach big-bag, bezpłatnie raz w roku
– Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – odpady problemowe, wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD

Resort postanowił także rozprawić się z przekonaniem, że „posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło”. W ministerialnym serwisie Nasze Śmieci czytamy, że nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę.

Żródło: pomorska.pl, dane własne