Selektywna zbiórka odpadów – co do jakiego kosza wyrzucić?

W 2020 roku dużo problemów wywołuje ustawa o selektywnej zbiórce odpadów, ponieważ mamy je dzielić aż na 5 frakcji, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane oraz bioodpady. Postaram się Państwa nakierować co wyrzucamy do jakiego kontenera. Na początek trochę wymądrzania się 😉 czyli o czym powinniśmy pamiętać przed wrzuceniem odpadów do pojemników. opróżnij…

USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, że od nowego roku od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odbierane będą dodatkowo odpady biodegradowalne. W  związku z powyższym właściciele nieruchomości winni zaopatrzyć się…

Gryfowska Kwisa śmietnikiem?

Spacerując z psem pooglądałem rzekę Kwisę i muszę stwierdzić, że mieszkańcy jak i przyjezdni zrobili sobie z niej śmietnik, z rzeki jak i okolicy. W Kwisie z radością kąpią się opony, butelki i puszki, które często przypływają rzeką Oldzą, a w zeszłym roku firma kosząca trawę na Oldzie skutecznie zatamowała przepływ wody wrzucając całą skoszoną…

XIX Kwisonalia 2019

W dniach 1-2 czerwca 2019 roku w Gryfowie Śląskim, tradycyjnie na Bulwarze nad Kwisą odbędzie doroczne święto mieszkańców. Przedstawiamy Państwu plan tego święta.